The Butterfly Effect PDF Afdrukken E-mailadres
(4 votes, average 3.50 out of 5)
zaterdag, 03 april 2010 11:30

Thriller met jawel, tieneridool, Punk’d presentator, en boytoy van Demi Moore, Ashton Kutcher in zijn eerste serieuze hoofdrol. Genoeg redenen dus, denkt u om deze film niet te gaan kijken. Niets is echter minder waar. The Butterfly effect levert immers een pakkend verhaal af dat geen thema’s schuwt en voldoende diepgang en suspense biedt om u een aangename filmavond te bezorgen.

butterflyHet verhaal draait volledig rond Evan Treborn (Ashton Kutcher) die reeds van in zijn kinderjaren te kampen heeft met onverklaarbare Black-outs in zijn geheugen. Hiermee verdrukt zijn verstand pijnlijke herinneringen tussen hem en zijn vrienden vanuit zijn niet rooskleurige jeugdjaren. Zijn eerste liefde en hemzelf werden immers blootgesteld aan een pedofiele vader terwijl zijn buurjongen een hoge graad van sadisme tentoon spreidt. Deze existentiële gebeurtenissen in zijn jeugd gelden als hoofdwegen die Evan en zijn vrienden hun verdere toekomst zal definiëren. Wanneer Evan dan, vele jaren later en bespaard van verdere Black-outs zijn jeugdvrienden weer opzoekt en merkt dat deze in een levende hel terechtgekomen zijn, probeert hij de pijnlijke herinneringen die zijn verstand jaren verdrukt heeft, terug op te roepen.

Hier krijgt de titel “the butterfly effect” zijn reële betekenis. Het staat immers voor de chaostheorie van Einstein. De film begint met te verkondigen dat het geflapper van een vlinder aan de ene kant van de wereld een storm kan teweegbrengen aan de andere kant. Met andere woorden, alles is met elkaar verbonden. Elke kleine actie uit het verleden zet een kettingreactie in gang hetgeen telkens andere uitkomsten genereert. Wanneer we een bal 10x van op dezelfde plek een heuvel laten afrollen zal de bal nooit 10x op dezelfde plek eindigen. De acties die we vandaag ondernemen kunnen we nooit meer volledig terugnemen en zetten reeds een patroon van reacties in gang hetgeen tot een welbepaalde uitkomst zal leiden. Sta hier maar eens bij stil volgende keer dat je uit de deur wandelt!

De Black-outs van Evan zijn dan ook de hoofdportalen naar een andere toekomst voor hemzelf en zijn vrienden uit het verleden. Wanneer Evan dan met behulp van zijn dagboek erin slaagt de pijnlijke herinneringen niet enkel terug te roepen in zijn geheugen, maar ook nog eens de kans krijgt deze herinneringen over te doen krijgt de film een existentiële wending. Evan kan met het verstand van een jonge 20’er voor heel even terug kruipen in het lichaam van zijn jonge zelf en de zaken anders aanpakken. Evan kan dus zijn Black-outs manipuleren en zo de hoofdportalen, die deze pijnlijke herinneringen zijn, wijzigen in het verleden om zo een andere toekomst voor hemzelf en zijn vrienden te bewerkstelligen. Hij grijpt dan ook deze mogelijkheid aan om de rotte levens van zijn jeugdvrienden en prille liefde te wijzigen.

Maar na ettele malen heen en terug reizen in de toekomst en het verleden blijkt dit niet zo simpel. Bij elke interventie in het verleden die Evan maakt hoort immers een andere toekomst. En elke keer ziet hij net weer enkele details over het hoofd die maken dat de toekomst niet voor allen positief uitdraait. De chaostheorie dus ten top. Je kan de bal immers van op ongeveer dezelfde plek de berg laten afrollen, de kansen dat hij immers net eindigt waar jij wilt, zijn klein. Het leven is immers onvoorspelbaar en laat zich moeilijk controleren.

Vaak als je iemand vraagt, heb jij eigenlijk spijt van iets in je leven? Zou je mogen teruggaan zou je de zaken dan anders aanpakken? Krijg je het antwoord, “ik heb van niets spijt”. Ik zou de zaken net hetzelfde doen. Intrinsiek weet iedereen dat keuzes maken bij het leven hoort en hier altijd positieve en negatieve kanten aan verbonden zijn. Kiezen is verliezen, luidt een uitdrukking, en deze zit niet zeer ver van de waarheid. Indien we konden terugkeren zouden andere zaken dan weer in ons nadeel uitdraaien die vroeger niet zo waren. Dit is immers de chaostheorie, het leven is niet lineair en voorspelbaar, het is chaotisch. Niemand wist dat het geflapper van de vlinder een storm zou kunnen veroorzaken aan de andere kant van de wereld maar zo werken de zaken nu eenmaal. Je kan alleen zo voorzichtig en beredeneerd als mogelijk te werk gaan en de zaken aanpakken wanneer ze zich stellen. Spijt lost immers niets op, het zijn enkel de daden die blijven weergalmen op het pad des levens.

Evan komt op het einde van de film dan ook tot een zeer harde gewaarwording. De enige manier om het leven van hemzelf en zijn vrienden enigsinds normaal te doen verlopen is door er niet mee bevriend te geraken. Evan keert terug in de tijd en maakt opzettelijke ruzie met de liefde van zijn leven. Dit is de enige manier om haar te redden. Evan offert de liefde op in de naam van de chaos. De enige manier om de chaos voor te blijven, is immers ze volledig weg te nemen. De hoofdportalen van hun verleden worden zo afgesloten en Evan zal liefdeloos door het leven verder moeten. Kiezen is verliezen, en Evan beslist de ultieme prijs te betalen. Maar wat is er liefdevoller dan deze op te offeren in de naam van de liefde? Moeilijke materie doorkruist dan ook de Butterfly effect met als belangrijkste onderwerp “spijt”. Heb jij spijt van de keuzes in je leven of vind je het belangrijker in het heden er eventueel iets aan te doen? Wat bepaalt onze toekomst, onze keuzes van gisteren of onze daden van vandaag? Ik denk het 2e, en dit is dan ook de onderliggende thematiek die de Butterfly effect ons bieden kan. Een film die misschien ook goed aansluit bij zulke thematiek is “Magnolia”. Hier wordt spijt ook doorheen de film behandeld maar dan niet doorheen het verleden en de toekomst. Spijt wordt er in het heden behandeld en toont hoe de hoofdpersonages ermee omgaan.

Evan snapte dit niet en probeerde orde in de chaos te krijgen. Wie echter orde in chaos probeert te brengen, voert een hopeloze strijd.

Recensies Browse door alle besprekingen

RATINGS Beste Films

PollGeef Ons Uw Mening

Welke van deze Hollywood A-listers vind jij de beste?
 

LINKSVolg ons hier

peterblog

thomasblog

hermanblog